Home > Vest > Gubitak ErSrbije na kraju 2013. duplo veći nego gubitak Jata na kraju prethodne godine
Gubitak ErSrbije na kraju 2013. duplo veći nego gubitak Jata na kraju prethodne godine

Gubitak ErSrbije na kraju 2013. duplo veći nego gubitak Jata na kraju prethodne godine

Javna preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu biće, sudeći prema ekspozeu predsednika Vlade, jedno od ključnih mesta u sređivanju srpske ekonomije. Najavljena su restrukturiranja, privatizacije, pronalaženje strateških partnera, sve kako bi javna preduzeća postala što efikasnija i počela konačno da doprinose punjenju budžeta, umesto što prerastaju u najveće kreatore javnih dugova.

Na uzorku od deset najvećih javnih i državnih preduzeća čije je rezultate u 2013. godini “Nova ekonomija” analizirala na osnovu finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre, može se sa sigurnošću reći da je i u prošloj godini zabeležen ogroman gubitak. U toj grupi nalaze se javna preduzeća kao što su JP Elektroprivreda Srbije, JP Pošte Srbije, JP Putevi Srbije, JP Srbijagas, JP Srbijašume, JP Elektromreža Srbije i akcionarska društva u vlasništvu države kao što su Telekom Srbija, Aerodrom “Nikola Tesla”, i odnedavno Er Srbija i Železnice Srbije.

Na osnovu nekonsolidovanih finansijskih izveštaja, a treba reći i nerevidiranih s obzirom na propuste i nepravilnosti koje je Državna revizorska institucija utvrdila u finansijskim izveštajima javnih preduzeća prethodnih godina, gubitak ovih 10 kompanija je iznosio skoro 400 miliona evra.

Kapital ove grupe javnih preduzeća je uvećan tokom 2013. godine za oko 65 miliona evra i iznosio je 9,57 milijardi evra na kraju 2013. godine, s tim da su dve kompanije, Er Srbija i Srbijagas, završile sa vrednošću kapitala nula i sa pozamašnim gubitkom iznad visine kapitala.

Sa rastom poslovnih prihoda ipak nije došao i rast dobiti iz poslovanja. Većina, odnosno svi osim Železnica i Er Srbije, u 2013. godini su imali pozitivan rezultat iz osnovnih poslovnih aktivnosti, ali je on ipak bio za 100 miliona evra lošiji nego u 2012. godini. 

Železnice su smanjile gubitak iz poslovanja za milijardu, a Er Srbija je povećala za 1,7 milijardi dinara. Tako su Železnice zabeležile minus iz poslovnih aktivnosti od 4,2 milijarde dinara ili 37,5 miliona evra, dok je Er Srbija “napravila” poslovni gubitak od čak 46,2 miliona evra.

Na kraju, poslovanje svakog preduzeća određuje krajnji finansijski rezultat, odnosno da li je napravilo profit, ili je donelo gubitak svojim akcionarima. A država Srbija kao najveći ili jedini akcionar ovih preduzeća i nije se usrećila.

Iza Srbijagasa na listi gubitnika su Er Srbija, bivši Jat ervejz čiji je udeo od 49 odsto otkupio Etihad početkom ove godine, sa 8,4 milijarde dinara gubitka. Inače ova kompanija kao ni Srbijagas već odavno nema kapital, odnosno gubitak je pojeo kapital i gubitak iznad visine kapitala je oko 27 milijardi dinara kod obe kompanije. Er Srbija, odnosno Jat ervejz je udvostručio gubitak u odnosu na 2012. godinu na 74,3 miliona evra.

Aerodrom Beograd završio u plusu sa svega 16 miliona dinara, što je značajan pad u odnosu na 2012. godinu kada je profit iznosio 727 miliona dinara.

Više na: javnapreduzeca.rs
Scroll To Top